Weeralarmen

op 16-07-19 om 13:15 uur            Nederland             Europa

Onweerwaarschuwing voor Heinenoord (ThunderBoard meting)

Parameter Waarde Parameter Waarde
Laatste RPi update: 2019-07-11 17:21:15 Update check: data te oud
Tijdstip bliksem melding: 5 d : 16 u : 42 m : 7 s geleden Laatst gemeten afstand: - km
Aantal inslagen sinds herstart: 782 Onweersbui positie: -
Tijdstip laatste interrupt: 2019-07-11 16:02:47 Reden interrupt: Verstoring onderdrukt

Voor meer parameters zie:
Weerstation Heinenoord - SwitchDoc Labs Thunderboard systeemVoor meer onweerradar en -detectie zie:

Boltek Woerden - Europa       Boltek Nieuwkoop - Europa       Blitzortung - Europa

Bosbrandgevaar-indices voor Heinenoord:

Index Waarde Hoog Extreem Toelichting
FWI 1.3 17 - 31 31+ Deze Fire Weather Index (FWI) is ontwikkeld door de Canadian Forest Service en geeft een maat voor bosbrand intensiteit. De index is gebaseerd op plaatselijke temperatuur, relatieve vochtigheid, windsnelheid en regenval van de afgelopen dagen. De berekeningen houden rekening met de droogte en ontvlambaarbaarheid van oppervlakte materiaal en de snelheid van vuurverspreiding door wind.
CBI CBI 20 - 30 50+ De Chandler Burning Index (CBI) is eenvoudige index voor bosbrandgevaar, gebaseerd op plaatselijke luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Er wordt geen rekening gehouden met eerdere regenval of vochtigheid van oppervlakte materialen
Brandindex NL

Voor meer details en informatie over brandgevaar-indices zie:

FWI & CBI voor weerstation Heinenoord

Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) System

Natuurbrandrisico NL

---